Aanvraag hulpverlening

Beste gebruikmaker van de EHBO-vereniging,

Lees voor het versturen van uw aanvraag eerst onze algemene voorwaarden voor het aanvragen van EHBO’ers.

U kunt uw aanvraag op deze website invullen en versturen. Als wij het ingevulde formulier van u hebben ontvangen, nemen wij deze aanvraag in behandeling en zullen wij ervoor zorgen dat er gediplomeerde EHBO’ers bij uw evenement aanwezig zijn. Uw aanvraag is pas definitief nadat wij de vergoeding van minimaal €15,- euro per uur van u hebben ontvangen.

EHBO vereniging Spierdijk – Zuidermeer NL83 RABO 0148503233. Wilt u erbij vermelden om welk evenement het gaat.

Een aantal van onze leden hebben het certificaat EHBDD (Eerste Hulp bij Drank- en Drugsincidenten). Voor evenementen waarbij EHBDD gecertificeerde EHBO-ers nodig zijn, zijn de kosten € 22,50 per uur per 2 hulpverleners.

Daarnaast hebben wij een eigen AED tot onze beschikking. Deze AED kan worden ingezet bij een reanimatie en vergroot de overlevingskans van een slachtoffer. Wilt u dat onze EHBO’ers de AED meenemen bij het posten dan zijn hiervoor de extra kosten € 50,- per dag. Indien de AED ingezet wordt tijdens uw evenement, komen de kosten voor het opnieuw gebruiksklaar maken (vernieuwen pads, accu etc.) voor uw rekening.