Omgangsvormen en Vertrouwenspersoon


Alle leden van de EHBO Vereniging Spierdijk-Zuidermeer dienen respectvol en beleefd met elkaar om

te gaan. Discriminatie, pesten, agressie & geweld, (seksuele) intimidatie, of ander ongewenst gedrag

wordt niet getolereerd. Wij streven naar een verenigingsklimaat waarbij iedereen zich prettig en veilige

kan voelen. Daarbij hoort dat leden elkaar vriendelijk en met respect behandelen. Wie zich schuldig

maakt aan ongewenst gedrag, zal een passende maatregel worden opgelegd, afhankelijk van de ernst

van het ongewenste gedrag.

De bestuursleden van de vereniging fungeren als vertrouwenspersonen voor de leden. Leden worden

aangemoedigd om eventuele zorgen, problemen, of klachten met betrekking tot gedrag en veiligheid

te bespreken met een van de bestuursleden. Deze gesprekken zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Indien noodzakelijk zal de kwestie binnen het bestuur worden behandeld, mits dit akkoord is voor de

melder. Wie zich schuldig maakt aan ongewenst gedrag zal een passende maatregel worden opgelegd

door het bestuur: een 1e en/ of 2e waarschuwing, royering en wanneer hiertoe een wettelijke

verplichting bestaat wordt er aangifte gedaan.

Het bestuur bestaat uit zes leden: Corrie Vlaar, Inge van Dok-Licht, Miranda Braas, Lisbet Köhne, Lyan

Schilder en Maartje Kop.


Geen Alcohol, alcoholvrije dranken en/of drugs


Tijdens posten, de lessen en andere bijeenkomsten m.u.v. borrels is het gebruik van alcohol en/of

drugs strikt verboden. Dit geldt zowel voor reguliere alcoholische dranken als voor alcoholvrij (0.0)

bier, wijn en dergelijke.


Kledingvoorschriften


Wanneer je aan het posten bent als EHBO’er is het van belang dat je EHBO kleding draagt. De EHBO

kleding wordt alleen gedragen wanneer je actief aan het posten bent als EHBO’er. Daarnaast is het van

belang dat de leden gepaste kleding dragen tijdens de evenementen en lessen. Comfortabele kleding

voor oefeningen op de vloer en de evenementen, zoals een (spijker)broek en een shirt/trui. Rokken en

jurken worden afgeraden en bij evenementen niet geaccepteerd. Leden moeten zichzelf beschermen

tegen weersinvloeden, denkend aan kou en zon en ook stevig schoeisel is van belang.


Posten


Tijdig aankomen

Kennismaken met contactpersoon en het evenement

Overdracht collega EHBO vrijwilliger

Afmelden

Bij aankomst op de locatie van een evenement dient elke EHBO vrijwilliger zich te kenbaar te maken

aan de collega EHBO vrijwilliger(s) van de vereniging of aan de contactpersoon van het evenement

zelf.

Leden die deel uitmaken van het post team dienen in ieder geval bij aankomst op de locatie contact te

leggen met hun collega EHBO vrijwilliger(s) om over de benodigde informatie en materialen te

beschikken.

Indien een EHBO vrijwilliger onverhoopt niet aanwezig kan zijn, dient de EHBO vrijwilliger zich tijdig te

melden aan de verantwoordelijke binnen de vereniging (Miranda Braas), zodat er een andere EHBO

vrijwilliger ingezet kan worden.

Leden dienen op tijd aanwezig te zijn bij vergaderingen, lessen, evenementen en andere geplande

activiteiten. Het niet nakomen van deze verplichting kan leiden tot de eerder beschreven maatregelen.

Te laat komen kan de efficiëntie en de naam van de vereniging schaden en kan in noodgevallen zelfs

levens in gevaar brengen.


Alle leden worden geacht deze gedragscode te respecteren en na te leven. Het doel van deze code is

om een veilige en respectvolle omgeving te waarborgen en ervoor te zorgen dat de vereniging haar

doelen effectief kan bereiken. Overtredingen van deze gedragscode kunnen leiden tot maatregelen die

door het bestuur worden bepaald.