user_mobilelogo

 

 


miranda

Algemene voorwaarde hulpverlening:

 

De aanvraag voor ehbo-ers tijdens uw evenement dient zo snel mogelijk aangevraagd te worden.
Zo kunnen wij ehbo-ers op tijd benaderen.

Pas wanneer u de Vergoeding van €15,- per uur (per 2 hulpverleners) heeft betaald is uw aanvraag definitief. 

Er zijn een aantal leden gecertificeerd in EHBO-D.Wilt u hier gebruik van maken dan zijn de kosten € 22,50 per uur per 2 hulpverleners.

 Daarnaast hebben wij een eigen AED tot onze beschikking. Indien u wilt dat wij deze meenemen naar uw evenement dan is de huur €50,-

 

Waneer het AED-apparaat is gebruikt voor reanimatie, worden de kosten van de pads verhaald op de aanvrager / organisatie.

EHBO vereniging Spierdijk-Zuidermeer

NL83RABO0148503233

Wilt u erbij vermelden om welk evenement het gaat.

 Annuleren kan kosteloos tot een week voor het plaatsvinden van het evenement.

De catering: dit is verplicht; u verzorgt uw eigen vrijwilligers goed, graag ook de aanwezige EHBO'ers goed verzorgen !!!

 

Eisen EHBO post

Er zijn eisen opgesteld vanuit de Veldnorm Evenementenzorg, waaraan een EHBO-post dient te voldoen. Als de post niet aan deze eisen voldoet, kunnen wij helaas niet (meer) bij het betreffende evenement posten.

Voor het posten wordt er een onderscheid gemaakt tussen een EHBO- ruimte en een EHBO - post. Hieronder vindt u de eisen waaraan een ruimte of post dient te voldoen:

 
EHBO-ruimte

Een EHBO-ruimte is een tijdelijke ruimte die gebruikt wordt voor behandeling van

zorgvragers op kleine evenementen met een laag risico waarbij maximaal 4

eerstehulpverleners zijn ingezet.

 

Minimale eisen aan de EHBO-ruimte (bij een laagrisico inzet met maximaal 4 zorgverleners):

De post moet herkenbaar zijn;

De ruimte bevindt zich bij voorkeur niet te dicht bij de geluidsinstallatie en/of het

podium. Goede communicatie tussen zorgverlener en zorgvrager moet mogelijk zijn;

De EHBO-post moet voldoende privacy en beschutting bieden voor de behandeling van zorgvragers;

De EHBO-ruimte moet schoon en goed verlicht zijn;

Er is bij voorkeur stromend water aanwezig;

Er dienen tenminste twee stoelen/zitplaatsen aanwezig te zijn.

 

Eisen aan de EHBO-post

Een EHBO-post is een ruimte die tijdelijk is ingericht voor de behandeling van (kleine) letsels

op het niveau van eerste hulp.

 

Minimale eisen aan de EHBO-post:

De post moet herkenbaar zijn;

De post is bij voorkeur niet te dicht bij de geluidsinstallatie en/of het podium geplaatst.

Goede communicatie tussen zorgverlener en zorgvrager moet mogelijk zijn;

Een minimale oppervlakte van 3x3 meter of 10m2 wordt aangeraden: uitgangspunt is

dat de afmetingen van de post zijn aangepast aan het risicoprofiel;

Er moet een stevige gelijkvloerse ondergrond zijn;

De EHBO-post moet voldoende privacy en beschutting bieden voor de behandeling

van zorgvragers;

De EHBO-post moet een schone, ventileerbare ruimte zijn;

De post dient ingesteld te zijn op klimatologische

omstandigheden bijvoorbeeld met

verwarming, airconditioning of ventilator;

De EHBO-post moet goed verlicht zijn en er moet een 220V aansluiting met

voldoende capaciteit aanwezig zijn;

Tijdens inzet in donkere uren dient er beschikking te zijn over een lichtmast,

buitenverlichting of noodverlichting;

Er dient zuiver drinkwater aanwezig te zijn;

Er moeten bij de zorgpost toiletten aanwezig zijn die ook bereikbaar zijn voor

mensen in een rolstoel. Toiletten voor het publiek en voor het personeel moeten in

principe gescheiden zijn;

Er moet water zijn om de handen te wassen. De handenwasgelegenheid moet

voorzien zijn van vloeibare zeep. Afhankelijk van de risicoprofiel dient er ook

gekoeld/gespoeld te kunnen worden bij letsels, brandwonden en oververhitting

bijvoorbeeld onder een douche;

Er dienen tenminste vier stoelen/zitplaatsen aanwezig te zijn;

De post moet toegankelijk zijn voor rolstoelen en brancards;

De ruimte dient afsluitbaar te zijn, als dit niet mogelijk is dan moet er toezicht zijn.

 

Eisen aan een tijdelijke faciliteit:

De post moet voldoende water- en winddicht zijn. De post moet zware

weersomstandigheden kunnen weerstaan;

Er moet een veilige elektrische voorziening zijn. Deze voorziening moet voldoende

elektriciteit bieden voor alle medische en non-medische apparatuur.

 

Inrichting van de EHBO-post:

(Verband)materialen aangepast aan het risicoprofiel

(wordt verzorgd door EHBO vereniging Spierdijk–Zuidermeer);

Automatische Externe Defibrillator (eventueel in directe nabijheid)

(kan worden verzorgd door EHBO vereniging Spierdijk–Zuidermeer);

Fleecedekens, wollen dekens of reddingsdekens (reddingsdekens worden verzorgd

door EHBO vereniging Spierdijk–Zuidermeer);

Hygiëne middelen, zoals bijvoorbeeld desinfecterende handzeep;

Materialen om te koelen, zoals bijvoorbeeld coldpacks; Tafel, stoelen;

Plattegrond van het evenemententerrein;

Eventueel catering, waterkoker en koffiezetapparaat